Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie; Wydział Przyrodniczy
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie; Wydział Przyrodniczy
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne - Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie; Wydział Przyrodniczy