Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
  • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dietetyka - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu