Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku architektura i urbanistyka - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku architektura i urbanistyka - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku design krajobrazu - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku projektowanie mebla - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wzornictwo - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku architektura - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku architektura - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku design krajobrazu - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku projektowanie mebla - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wzornictwo - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury i Wzornictwa