Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku architektura wnętrz - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku scenografia - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku architektura wnętrz - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku scenografia - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii