Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki piękne - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej
  • Dyplom doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuki projektowe - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fotografia - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku intermedia - k. unikatowy - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku sztuka rejestracji obrazu - k. unikatowy - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fotografia - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku intermedia - k. unikatowy - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku sztuka rejestracji obrazu - k. unikatowy - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu; Wydział Komunikacji Multimedialnej