Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku przedsiębiorczość i finanse - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku gospodarka i zarządzanie publiczne - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku przedsiębiorczość i finanse - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Ekonomii