Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Finansów i Ubezpieczeń