Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka i administracja publiczna - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria organizacji i zarządzania - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka międzynarodowa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku gospodarka i administracja publiczna - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych