Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Gospodarki Międzynarodowej
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Gospodarki Międzynarodowej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka turystyczna - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Gospodarki Międzynarodowej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Gospodarki Międzynarodowej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku gospodarka turystyczna - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Gospodarki Międzynarodowej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Gospodarki Międzynarodowej