Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku aplikacje internetu rzeczy - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku techniczne zastosowania internetu - k. unikatowy - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej