Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwo - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku towaroznawstwo - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku product&process management - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku towaroznawstwo - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku towaroznawstwo - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku towaroznawstwo - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Towaroznawstwa