Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finance - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość biznesu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finance - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość biznesu - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Wydział Zarządzania