Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku turystyka - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze