Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie biochemia - Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
  • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie ochrona środowiska - Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku agrochemia - k. unikatowy - Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku agrochemia - Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii