Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia sztuki - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia sztuki - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku krajoznawstwo i turystyka historyczna - k. unikatowy - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku krajoznawstwo i turystyka historyczna - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku makrokierunek - niemcoznawstwo - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku niemcoznawstwo - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku religioznawstwo - k. unikatowy - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku religioznawstwo - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku etnologia - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia sztuki - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku krajoznawstwo i turystyka historyczna - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku makrokierunek - niemcoznawstwo - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku niemcoznawstwo - Uniwersytet Gdański; Wydział Historyczny