Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku podatki i doradztwo podatkowe - Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka i ekonometria - Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Gdański; Wydział Zarządzania