Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biochemia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie technologia chemiczna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku analityka żywności - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii