Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia sztuki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku studia międzykierunkowe: międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia sztuki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku muzykologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku studia międzykierunkowe: międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wschodoznawstwo - k. unikatowy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku etnologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia sztuki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku muzykologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku studia międzykierunkowe: międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wschodoznawstwo - k. unikatowy - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny