Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie informatyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom doktora nauk matematycznych w zakresie matematyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku matematyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku nauczanie matematyki i informatyki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku matematyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Matematyki i Informatyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku nauczanie matematyki i informatyki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Matematyki i Informatyki