Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie państwem - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku politologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa