Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie nauki o administracji - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku studia międzykierunkowe: międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kierunek prawno-ekonomiczny - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku prawo europejskie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku studia międzykierunkowe: międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kierunek prawno-ekonomiczny - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku prawo europejskie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku studia międzykierunkowe: międzykierunkowe indywidualne studia humanistyczne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji