Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie stomatologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
  • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dietetyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Collegium Medicum; Wydział Lekarski