Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biochemia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biofizyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku biofizyka - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biochemia - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biochemia - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bioinformatyka z biofizyką stosowaną - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia molekularna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii