Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk chemicznych w zakresie chemia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie stomatologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia medyczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Chemii