Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia klasyczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku neofilologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku neofilologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia klasyczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku lingwistyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku lingwistyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku neofilologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku neofilologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filologiczny