Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie religioznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kognitywistyka - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kognitywistyka - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku praca socjalna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku socjologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Filozoficzny