Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie astronomia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie biofizyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom doktora nauk fizycznych w zakresie fizyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku astronomia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biofizyka - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku studia międzykierunkowe: studia matematyczno-przyrodnicze (uj) - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku astronomia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biofizyka - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku makrokierunek - astrofizyka i kosmologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku studia międzykierunkowe: studia matematyczno-przyrodnicze (uj) - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej