Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia sztuki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku judaistyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku muzykologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia sztuki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku judaistyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku międzykierunkowe studia magisterskie w języku angielskim z zakresu polonistyki, judaistyki i historii (an interdisciplinary ma programme in polish studies, jewish studies, and history) - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku muzykologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Historyczny