Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologia i informatologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o mediach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku polityka społeczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie informacją - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie kulturą i mediami - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku polityka społeczna - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie informacją - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie kulturą i mediami - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie własnościa intelektualną - k. unikatowy - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej