Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk o zdrowiu w zakresie nauk o zdrowiu - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku położnictwo - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zdrowie publiczne - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku położnictwo - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu