Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskiej - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia sztuki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona dóbr kultury i środowiska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku archeologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia sztuki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku politologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku socjologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Historycznych i Społecznych