Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku muzeologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych