Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwo - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku humanistyka drugiej generacji - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku regionalistyka europejska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filologia polska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku historia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku politologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku turystyka krajoznawcza i kulturowa - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Humanistyczny