Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku rewitalizacja dróg wodnych - k. unikatowy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki