Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk technicznych w zakresie mechanika - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku informatyka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria materiałowa - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku matematyka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mechatronika - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku fizyka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku matematyka - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mechatronika - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki