Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ekologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Nauk Przyrodniczych