Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logopedia - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Wydział Pedagogiki i Psychologii