Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie ochrona środowiska - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biomonitoring - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku mikrobiologia - k. unikatowy - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku genetyka - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku mikrobiologia - k. unikatowy - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ochrona środowiska - Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska