Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka chemiczna - Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku chemia kosmetyczna - Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku analityka chemiczna - Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku chemia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku chemia kosmetyczna - Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku nauczanie chemii - Uniwersytet Łódzki; Wydział Chemii