Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu