Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o polityce - Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe - k. unikatowy - Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku politologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku regionalistyka kulturowa - Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku studia polsko-niemieckie - Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku międzynarodowe studia kulturowe - k. unikatowy - Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku politologia - Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe - Uniwersytet Łódzki; Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych