Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie finanse - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku analityka biznesu - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku business management - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i inwestycje - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku management and finance - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku marketing - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku rachunkowość - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku technologie informatyczne w logistyce - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie publiczne - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku business management - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku logistyka - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Łódzki; Wydział Zarządzania