Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
  • Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biotechnologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku geografia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku biotechnologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Biologii i Biotechnologii