Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku business management - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku logistyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku matematyka i finanse - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku prawno-biznesowy - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku ekonomia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Ekonomiczny