Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie socjologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kognitywistyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kreatywność społeczna - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku socjologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku tourism management - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku zarządzanie w politykach publicznych - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku europeistyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku filozofia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kognitywistyka - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku socjologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filozofii i Socjologii