Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie pedagogika - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom doktora nauk społecznych w zakresie psychologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku animacja kultury - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pedagogika specjalna - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku praca socjalna - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku animacja kultury - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku pedagogika specjalna - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku praca socjalna - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii