Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk prawnych w zakresie prawo - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku prawno-biznesowy - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku administracja - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku prawno-menedżerski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Prawa i Administracji