Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk farmaceutycznych w zakresie nauk farmaceutycznych - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku farmacja - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku kosmetologia - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku kosmetologia - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej