Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku biomedycyna - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - k. unikatowy - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku elektroradiologia - k. unikatowy - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku elektroradiologia - k. unikatowy - Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym