Processing...

Osoba fizyczna
Siedziba i adres albo w przypadku osoby fizycznej - adres zamieszkania
W przypadku osoby fizycznej - adres do doręczeń
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie biologia medyczna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie medycyna - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski
  • Dyplom doktora nauk medycznych w zakresie stomatologia - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski
  • Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku kierunek lekarsko - dentystyczny - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski
  • Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku techniki dentystyczne - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski
  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia na kierunku techniki dentystyczne - Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Lekarski